برچسب اموال

 

اینگونه برچسب ها همانطور که از اسمش پیداست برای شناسایی اموال سازمان ها و شرکت های بزرگ است
که بر روی آنها الصاق میشوند و همچنین همان بحث امنیتی  برچسب های سکوریتی را دارا میباشد.
این نوع لیبل در رنگ های مختلف قابل دسترسی است
ولی پر مصرف ترین آن لیبل اموال نقره ای میباشد. برپسب اموال از چسبندگی بالایی برخوردار  است
و به صورت تکه تکه جدا میشود و به صورت یک جا کنده نمیشود. این برچسب دمای تا ۲۸۰درجه سلسیوس را تحمل میکند.
قابلیت چسبیدن روی سطوح روغنی را دارد. همچنین حالت نرم و انعطاف پذیر دارد. لذا بر روی سطوح ناصاف به راحتی میچسبد.
برچسب اموال در مواردی به عنوان برچسب گارانتی – برچسب شناسایی کالا – برچسب معرفی محصول استفاده میشود.

برچسب اموال

 

تصاویر لیبل و برچسب اموال

تصاویر لیبل و برچسب اموال

چاپ برچسب نام اشخاص

چاپ برچسب نام اشخاص