برچسب ویزیتی


برچسب ویزیتی:

این نوع برچسب ها به دو صورت کاغذی و pvc شیشه ای بوده
و مانند کارت ویزیت شیت بندی شده و به صورت چاپ افست تمام رنگی چاپ میشوند.
که پس از چاپ برای تثبیت رنگ, زیبایی و مقاومت بیشتر در مقابل نور ,رطوبت و پاک شدن طرح چاپ شده بر روی آن یووی میزنند.
ابعاد این برچسب ها بر مبنای ابعاد یک کارت ویزیت محاسبه میشود.
یعنی طرح مورد نظر در  هر اندازه ای که برای چاپ مورد نیاز است
باید حساب کرد که از چند تا سایز کارت ویزیت تشکیل میشود
و همچنین می توان پس از چاپ برچسب قالب ساخت و به هر شکل دلخواه آن هارا برش داد.

 

 

 

 

448418399_453589

برچسب ویزیتی