قیمت انواع کارت ویزیت

قیمت
نام
قیمت
نام
۶۵ هزار تومان
سلفون مات دورگرد تکرو
۲۵ هزار تومان
سلفون براق تکرو
۶۵ هزار تومان
سلفون مات دورگرد دورو
۳۵ هزار تومان
سلفون براق دورو
۶۵ هزار تومان
سلفون براق دورگرد تکرو
۲۷ هزار تومان
سلفون مات تکرو
۶۵ هزار تومان
سلفون براق دورگرد دورو
۳۷ هزار تومان
سلفون مات دورو

 

قیمت
نام
قیمت
نام
۱۱۰ هزار تومان
لمینت براق دورگرد
۷۵ هزار تومان
سلفون مات موضعی دورگرد تک رو
۱۳۰ هزار تومان
لمینت مات دورگرد
۷۵ هزار تومان
سلفون مات موضعی دورگرد دو رو
۱۰۰ هزار تومان
لمینت براق ویزیتی
۷۵ هزار تومان
سلفون مات مخملی تکرو
۱۲۰ هزار تومان
لمینت مات ویزیتی
۷۵ هزار تومان
سلفون مات مخملی دورو

 

قیمت
نام
قیمت
نام
۳۸ هزار تومان
کتان پلاستیک تکرو
۱۴۰ هزار تومان
لمینت مات برجسته
۴۸ هزار تومان
کتان پلاستیک تکرو
۱۳۰ هزار تومان
لمینت برجسته ویزیتی
۱۰۰ هزار تومان
لمینت براق مربع
۱۲۰ هزار تومان
لمینت مات مربع

 

 

قیمت انواع سربرگ و تراکت

برای دسترسی به این بخش و دیدن مشخصات و قیمت انواع تراکت:
اینجا کلیک کنید

 

قیمت انواع کاتالوگ

برای دسترسی به این بخش و دیدن مشخصات و قیمت انواع کاتالوگ:
اینجا کلیک کنید

 

قیمت انواع پاکت نامه

برای دسترسی به این بخش و دیدن مشخصات و قیمت انواع پاکت نامه:
اینجا کلیک کنید