وضعیتنام مشتری
آماده تحویلهیوا تجهیز
برش و بسته بندیباشگاه بدنسازی آیتم
برش و بسته بندیحسابداری رایان تراز
آماده تحویلتی شرت gucci
آماده تحویلهیوا تجهیز تراکت
برش و بسته بندیموبایل مشهور
آماده تحویللیوان نت
چاپ متینبرش و بسته بندی
----------