توضیح : کارت ویزیت وسیله ای است در ابتدا برای معرفی شما و سپس ارائه راه های تماس با شما . کارت ویزیت برای تبلیغات و بازار یابی شما به طور مستقیم استفاده نمی شود . اما می توان گفت به دلیل این که اولین مرحله تعامل شما با مشتری یا ارباب رجوع توسط ارائه کارت ویزیتتان می باشد و از آنجا که برخورد اول همیشه مهم و تاثیر گذار خواهد بود ، کارت ویزیت به طور غیر مستقیم بخشی از کار بازاریابی و تبلیغات شما را بر عهده خواهد داشت.

 

کارت ویزیت سلفون براق (تک رو)

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه براق
سایز واقعی : ۴٫۵*۸
زمان تحویل : ۷ روز کاری
کیفیت : ضعیف
موارد کاربرد : برای مشاغل محله ای (سوپر مارکت ، لبنیاتی و …)

قیمت : ۲۵ هزار تومان

 

کارت ویزیت سلفون براق (دو رو)

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه براق
سایز واقعی : ۴٫۵*۸
زمان تحویل : ۷ روز کاری
کیفیت و استحکام : ضعیف
موارد کاربرد : برای مشاغل محله ای (سوپر مارکت ، لبنیاتی و …)

قیمت : ۳۰هزار تومان

 

کارت ویزیت سلفون مات (تک رو)

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی سلفون مات گلاسه
سایز واقعی : ۴٫۵*۸
زمان تحویل : ۷ روز کاری
کیفیت و استحکام: خوب
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۳۰هزار تومان

 

کارت ویزیت سلفون مات (دو رو)

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی سلفون مات گلاسه
سایز واقعی : ۴٫۵*۸
زمان تحویل : ۷ روز کاری
کیفیت و استحکام: خوب
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۳۵هزار تومان

 

کارت ویزیت سلفون مات دورگرد (تک رو و دو رو)

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه مات
سایز واقعی : ۵٫۵*۸٫۵
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: خوب
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۵۵هزار تومان

 

کارت ویزیت سلفون براق دورگرد (تک رو و دو رو)

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه براق
سایز واقعی : ۵٫۵*۸٫۵
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: خوب
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت: ۵۰هزار تومان

 

کارت ویزیت سلفون مات موضعی دورگرد (تک رو و دو رو)

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه مات
سایز واقعی : ۵٫۵*۸٫۵
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: خوب
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۷۵ هزار تومان

 

کارت ویزیت سلفون مات مخملی (تک رو و دو رو)

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه مات
سایز واقعی : ۵٫۵*۸٫۵
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: خوب
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۷۵ هزار تومان

 

کارت ویزیت لمینت براق دورگرد

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه براق
سایز واقعی : ۵٫۵*۸٫۵
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: عالی
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۹۰هزار تومان

 

کارت ویزیت لمینت مات

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه مات
سایز واقعی : ۵٫۵*۸٫۵
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: عالی
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۱۰۰هزار تومان

 

کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه براق
سایز واقعی : ۴٫۵*۸
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: عالی
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۸۰هزار تومان

 

کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه مات
سایز واقعی : ۴٫۵*۸
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: عالی
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۱۰۰هزار تومان

 

کارت ویزیت لمینت مات برجسته

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه براق
سایز واقعی : ۵٫۵*۸٫۵
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: عالی
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت :۹۰هزار تومان

 

کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه براق
سایز واقعی : ۴٫۵*۸
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: عالی
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۸۰هزار تومان

 

کارت ویزیت لمینت براق مربع

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه براق
سایز واقعی : ۵*۵
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: عالی
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۷۰هزار تومان

 

کارت ویزیت لمینت مات مربع

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه براق
سایز واقعی : ۵*۵
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: عالی
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۸۰هزار تومان

 

کارت ویزیت کتان پلاستیک تکرو

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه براق
سایز واقعی : ۴٫۵*۸
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: خوب
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۳۸ هزار تومان

 

کارت ویزیت کتان پلاستیک دورو

جنس : مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه براق
سایز واقعی : ۴٫۵*۸
زمان تحویل : ۱۲ روز کاری
کیفیت و استحکام: خوب
موارد کاربرد : کلیه مشاغل غیر رسمی

قیمت : ۴۸ هزار تومان