توضیح :کاتالوگ به مجموعه ای گرد آوری شده از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت یا یک موسسه با ریزترین اطلاعات مورد نیاز برای فروشنده یا واسط آن کالا یا خدمات گفته می شود . در واقع کاتالوگ ها برای اشخاصی که رابط میان تولید کننده و مصزف کننده می باشند تهیه می گردد . طراحی و چاپ کاتالوگ ها معمولا گرانتر است و به تعداد مورد نیار چاپ می شود و در اختیار خریداران و عرضه کنندگان عمده ای کهه شرکت شما با آنها کار می کنند تهیه و چاپ می گردد . معمولا از کاغذ های کلفت در طراحی و چاپ آن ها استفاده می گردد و در هر سایزی تولید می گردد.

 

کاتالوگ (یک رو)

جنس : گلاسه یوری
سایز واقعی : ۲۰*۲۹
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری

قیمت : ۳۴۰ هزار تومان

 

کاتالوگ (دو رو)

جنس : گلاسه یوری
سایز واقعی : ۲۰*۲۹
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری

قیمت : ۴۰۰ هزار تومان

 

کاتالوگ (یک رو)

جنس : سلفون مات
سایز واقعی : ۲۰*۲۹
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری

قیمت : ۳۴۰ هزار تومان

 

کاتالوگ (دو رو)

جنس : سلفون مات
سایز واقعی : ۲۰*۲۹
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری

قیمت : ۳۹۰ هزار تومان

 

کاتالوگ (یک رو)

جنس : سلفون براق
سایز واقعی : ۲۰*۲۹
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری

قیمت : ۳۴۰ هزار تومان

 

کاتالوگ (دو رو)

جنس : سلفون براق
سایز واقعی : ۲۰*۲۹
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری

قیمت : ۳۸۰ هزار تومان

 

کاتالوگ (یک رو)

جنس : سوسماری
سایز واقعی : ۲۰*۲۹
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری

قیمت : ۴۲۰ هزار تومان

 

کاتالوگ (دو رو)

جنس : سوسماری
سایز واقعی : ۲۰*۲۹
زمان تحویل : ۱۰ روز کاری

قیمت : ۴۸۰ هزار تومان