توضیح : پاکت نامه برای مرسولات و قرار دادن قراردادهای شرکت و مواردی از این قبیل طراحی می شود . ابعاد آن معمولا متناسب با کاغذ A4 است که دو تا از طول ، خورده باشد ، یا متناسب با کاغذ A4 یا A5 است که کاغذ تانخورده داخل آن قرار بگیرد.

لیست-قیمت-پاکت-نامه