توضیح :فاکتور یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر می شود . مقادیر و قیمت های توافق شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت می کند. از دید فروشنده این فاکتور یک فاکتور فروش است و در دو سایز A5 و A4 چاپ می شود

لیست-قیمت-فاکتور