توضیح: تراکت نوعی تبلیغات تکثیری است با عمری کوتاه ، جهت بیان خبر یا آگاهی دادن یک موضوع در مدت زمان معلوم یا بیانی مستقیم و بدون واسطه ، جهت معرفی و ترغیب مخاطب برای استفاده از خدمات و اقلام مورد نظر ، به صورتی که خبر و آگهی درج شده بر روی تراکت نوید از یک تحول ، خبر مهم و یا یک جهش در فعالیت را دارا باشد . ویژگی های از جمله : ارزان ترین راه برای تبلیغات ، برقراری ارتباط ساده با مخاطب ، به دلیل توزیع گسترده طیف بزرگی از افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند ، به دلیل استاندارد بودن سایز انها قابل حمل بوده و در چاپ و تکثیر اسراف نمشود

لیست-قیم-تراکت