لیبل ژلاتینی با مارک کریستالی اصطلاحی است که به لیبل های برجسته گفته میشود. اینگونه لیبل ها با یک پوشش ژلاتین مانند به قطر تقریبی دو میلی متر پوشانده شده اند که ضمن استحکام ظاهر زیبایی به لیبل میبخشد. موارد مصرف اینگونه لیبل ها جهت چاپ آرم و لوگوی شرکتها،موسسات،بانک ها و کارخانجات تولیدی،انواع وسایل ساخته شده فلزی و چوبی و ده ها مورد مصرف دیگر میباشد. قیمت تمام شده این برچسب بر اساس سانتی متر مربع محاسبه میشود. برآورد قیمت برچسب در موقع چاپ به صورت کادر مستطیل یا مربع محاسبه میشود.

برچسب-ژلاتینی