برچسب ترانسپارنت،برچسب شیشه ای و یا لیبل شفاف یکی از انواع برچسب ها در کنار سایر انواع لیبل پشت چسب دار و برچسب اموال در صنعت چاپ برچسب و چاپ تبلیغات میباشد که همانگونه که از نام آن مشخص است شفاف و بی رنگ بوده و پس از چاپ روی آن از هر دو طرف قابل رویت است. از مصارف و کاربردهای لیبل ترانسپارنت و طراحی چاپ آن میتوان به الصاق بر روی شیشه های خودرو و ماشین آلات،فروشگاه ها و سایر شیشه هایی است که در مواقع دیگر استفاده میشود،اشاره کرد.

Untitled-2